Activiteitenplan


Activiteiten plan 2014-2018

We verwachten dat de groei van het aantal afnemers en pakketten alleen maar zal toenemen i.v.m. de naweeën van de economische crisis. Ook zijn de criteria veranderd in 2017 waardoor er meer mensen toegang tot de voedselbank krijgen. We verwachten dat de aanvoer van goederen vanuit de Nederlandse Voedselbanken, vooral wat betreft gekoeld/bevroren voedsel, gaat toenemen. Vandaar dat we in 2016 zijn gaan zoeken naar een nieuw ruimte in Wijchen, waarbij de afgifte, distributie en opslag op één locatie kunnen plaatsvinden. In 2017 is dat gerealiseerd!

We hebben de nieuwe locatie ingericht en geschikt gemaakt voor ons gebruik. In 2017 heeft de verhuizing naar de nieuwe locatie plaatsgevonden.
Ditzelfde geldt voor Beuningen, ook hier hebben we een nieuwe locatie gevonden en ook deze wordt in 2017 ingericht en wordt er verhuisd.

In 2015 hebben we voldaan aan de certificeringseisen van de NVWA. Een goede controle en het instandhouden van de koudeketen is hiervan een heel belangrijk onderdeel. Met enkele aanpassingen is in 2015 aan alle voorwaarden voldaan. Met de nieuwe ruimte in Beuningen, die wij in 2014 konden gaan gebruiken, is ook daar voldaan aan de inrichtingseisen. In 2016 hebben we op beide locaties weer groen gekregen en ook in 2017 en 2018 gaan we ervoor zorgen dat we groen blijven.
Er zijn logboeken gemaakt, waarin wordt bijgehouden wanneer vriezers, koelkasten en ruimtes worden schoongemaakt. In een ander logboek wordt de temperatuur genoteerd van de gekoelde, uit te delen levensmiddelen. Hiervoor zijn meerdere (gekalibreerde) thermometers aangeschaft. Er is een taakverdeling gemaakt wie wat doet en wanneer. Dit is een activiteit die doorloopt.
We zullen onze (nieuwe) vrijwilligers bij blijven scholen wat betreft de eisen van voedselveiligheid.

Bij Stichting Vraag en Aanbod wordt jaarlijks een donatie gevraagd om ons te helpen onze kosten te dekken. We blijven ook activiteiten ontplooien om meer fondsen te werven.

Omdat het aantal afnemers blijft stijgen zal dat ook zijn weerslag hebben op de organisatie en planning, zo komen er in 2017 steeds meer supermarkten bij, waar wekelijks voedsel opgehaald kan worden.

Verder zullen we trachten zo gezond mogelijke voedselpakketten samen te stellen en van daaruit activiteiten te ontplooien als dat nodig is om de voedselvoorraad aan te vullen. Vanuit deze gedachte is er een groepje vrijwilligers die bij een biologische boer mag oogsten t.b.v. onze afnemers.