Beleidsplan


Beleidsplan 2014-2018

Omdat De Stichting Nederlandse Voedselbanken in 2013 is overgegaan in een vereniging, wordt van het bestuur van een lokale voedselbank verwacht dat ze meedenken over de nieuwe opzet.
In 2015 hebben we code groen gekregen en hebben we voldaan aan de certificeringseisen voor voedselveiligheid van de NVWA. Als bestuur dragen we er zorg voor dat we dat blijven en zullen we regelmatig onze (nieuwe) vrijwilligers een opfriscursus aanbieden.
We verwachten steeds meer aanmeldingen voor een voedselpakket en gaan oplossingen zoeken om hier organisatorisch mee om te kunnen gaan. Zo zullen er oplossingen gevonden moeten worden voor de distributieruimte en de ruimte in de bus. De gang van zaken op de afgifte dient ook opnieuw bekeken te worden. Omdat er grote hoeveelheden vooral gekoeld en bevroren voedsel vanuit de Nederlandse Voedselbanken op ons af komen is de enige oplossing: het vinden van een nieuwe ruimte met meer koel/vries capaciteit en waar ook de uitgifte van de pakketten kan plaatsvinden. Het is immers ondoenlijk grote hoeveelheden gekoeld voedsel koel te kunnen aanbieden op een andere locatie als je de koudeketen in stand moet houden.
Er zal beleid ontwikkeld moeten worden hoe om te gaan met de steeds groeiende vraag naar voedingsmiddelen om iedere week een goed pakket te kunnen geven aan onze afnemers.

We denken dan aan:
• meer publiciteit, pers/Facebook etc.
• acties bij supermarkten
• donaties en hulp aan bevriende instanties/kerken vragen
• tuinders vragen om verse groenten
• onze vrijwilligers peren, appels, pruimen etc. laten plukken waar dit wordt aangeboden
• bedrijven en agrariërs om voedsel vragen

Sponsoring
We hopen door bovengenoemde activiteiten meer financiële sponsors te vinden zodat we zonder problemen een en ander kunnen blijven betalen.
In 2016 zal opnieuw een subsidieaanvraag gedaan worden om de huur van de distributieruimte/opslag/en parkeermogelijkheid van de bus “binnen” te kunnen betalen. Ook hebben we weer een beroep gedaan op Vraag & Aanbod, kringloopwinkel, om ons te steunen met een donatie en met het vinden van een nieuwe ruimte. Dat is in 2017 gelukt, we hebben nu huisvesting in omgeving centrum en hebben donaties gekregen in de afgelopen jaren. We hebben in 2016 subsidie gekregen voor de huur.
Ook in Beuningen hebben we van de gemeente nieuwe huisvesting gekregen, zij betalen huur en energiekosten en ook van hen krijgen we subsidie.
Voor 2018 gaan we ons vooral richten op het verkrijgen van een nieuwe koelbus (liefst met laadklep). Ook willen we graag een inloopkoelruimte.