Hoe werken wij


Via een door de Voedselbank aangewezen en deskundig bevonden instantie (organisatie of persoon) kan een gezin en of particulier bij ons worden aangemeld door middel van een aanmeldingsformulier. De Voedselbank bepaalt of de aanvraag wordt gehonoreerd.

Nadat de aanvraag is goedgekeurd, ontvangt de betrokkene (de ontvanger van het pakket) een bericht vanaf wanneer en waar een voedselpakket afgehaald kan worden.
Op vrijdag kunnen wij in het regiocentrum Arnhem de basispakketten ophalen. We vullen dit dan in ons distributiecentrum aan met de goederen die wij van onze lokale leveranciers gekregen hebben.
Op vrijdagmiddag kan het voedselpakket afgehaald worden. We hebben een uitgiftepunt in het centrum van Wijchen bemand door vrijwilligers.
Op het uitgiftepunt is een lijst aanwezig (verstrekt door de Voedselbank) waarop de cliënten vermeld zijn die de betreffende week in aanmerking komen voor een pakket. Deze lijst wordt voor ontvangst van het pakket afgetekend.

De bedoeling is om wekelijks (een) voedselpakket(ten) beschikbaar te stellen voor mensen die van hun inkomen te weinig overhouden om van te leven. Dit voedsel wordt verkregen van bedrijven die het gratis beschikbaar stellen, b.v. omdat het niet meer in het gewone afzetkanaal verkocht kan worden. Op deze manier wordt ook verspilling voorkomen.

De hulp van de Voedselbank is bedoeld om mensen/gezinnen een steuntje in de rug te geven bij het oplossen van hun financiële problemen en is in principe tijdsgebonden. Het is bedoeld als NOODHULP. Onze hulp is in principe gebonden aan een maximale looptijd van 3 jaar gedurende welke tijd cliënten geacht worden de financiën op orde te hebben.

De Voedselbank beslist altijd onafhankelijk van politiek of religie.