Hoe werken wij


Via een door de Voedselbank aangewezen en deskundig bevonden instantie (organisatie of persoon) kan een gezin en of particulier bij ons worden aangemeld door middel van een aanmeldingsformulier. Dit kan Maatschappelijk Werk zijn, de gemeente Wijchen, bewindvoering, vluchtelingenwerk, of een andere hulpverlenende instantie. De Voedselbank bepaalt of de aanvraag wordt gehonoreerd.

Nadat de aanvraag is goedgekeurd, ontvangt de betrokkene (de ontvanger van het pakket) een bericht vanaf wanneer en waar een voedselpakket afgehaald kan worden.
Op vrijdag kunnen wij in het regiocentrum Arnhem de basispakketten ophalen. We vullen dit dan aan met goederen die wij van onze lokale leveranciers gekregen hebben en uit onze voorraad.
Op vrijdagmiddag kan het voedselpakket afgehaald worden. We hebben een uitgiftepunt in het centrum van Wijchen op Kruisbergseweg 54, bemand door vrijwilligers. In Beuningen zitten we in een voormalig schoolgebouw op Rijstveld 4.
Op de uitgiftepunten is een lijst aanwezig (verstrekt door de Voedselbank), waarop de afnemers vermeld staan die de betreffende week in aanmerking komen voor een pakket. Deze lijst wordt voor ontvangst van het pakket afgetekend.

De bedoeling is om wekelijks (een) voedselpakket(ten) beschikbaar te stellen voor mensen die van hun inkomen te weinig overhouden om van te leven. Dit voedsel wordt o.a. verkregen van bedrijven die het gratis beschikbaar stellen, b.v. omdat het niet meer in het gewone afzetkanaal verkocht kan worden. Op deze manier wordt ook verspilling voorkomen.

De hulp van de Voedselbank is bedoeld om mensen/gezinnen een steuntje in de rug te geven bij het oplossen van hun financiële problemen. Het is bedoeld als NOODHULP. Men kan van ons pakket geen hele week eten, maar het is wel een goede ondersteuning.

De Voedselbank beslist altijd onafhankelijk van politiek of religie.

Ook houden wij rekening met de privacy volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Zie hieronder ons privacystatement.

Ten aanzien van activiteiten georganiseerd door derden t.a.v. onze afnemers heeft het bestuur met inachtneming van de privacy het volgende besloten:

Indien derden, die niet werken voor de voedselbank, iets willen organiseren voor afnemers van de Voedselbank dan zal de Voedselbank voortaan voor de organisator een door hem / haar geschreven brief uitgeven aan de betreffende afnemers . Daarin is te lezen welke activiteit er zal zijn, wie die zal uitvoeren en hoe deze persoon/ instantie te bereiken is.
De afnemer zal dan zelf contact opnemen met de organisator indien hij/ zij interesse heeft. De afnemer is daarmee dan ook zelf verantwoordelijk voor zijn deelname en het kenbaar maken van zijn persoonsgegevens.
De Voedselbank is daardoor op generlei wijze meer verantwoordelijk voor het verstrekken van gegevens, afnemers doen dat dan immers zelf.

Indien u gemeentelijke- of andere regelingen onder de aandacht van afnemers wilt brengen, zou het fijn zijn als u die doorgeeft aan medewerkers van de Voedselbank.
Zij zullen dan zelf de regelingen onder de aandacht van afnemers brengen.

BijlageGrootte
Privacystatement-voedselbanken.pdf199.95 KB