Klachten


Hoe kan ik een klacht over de voedselbank Wijchen indienen?

Het kan zijn dat u een klacht heeft over de werkwijze van de voedselbank, één van de medewerkers of bijvoorbeeld de inhoud van een voedselpakket.

In dat geval kunt u uw klacht indienen bij het bestuur van de Stichting Voedselbank Wijchen en Omstreken
Uw klachtbrief kunt u sturen naar:

Stichting Voedselbank Wijchen en Omstreken
T.a.v. de secretaris Wietske Bosma
Kruisbergseweg 54
6601 DD Wijchen

In uw klachtbrief dient u uw klacht duidelijk te omschrijven. Vermeld daarbij zo mogelijk:
- in alle gevallen uw naam en uw afnemersnummer
- de datum en plaats van de gebeurtenis waarover u wilt klagen;
- de naam van de medewerker en/of de locatie van de voedselbank of het
uitgiftepunt waarover u wilt klagen;
- de naam van het product en de datum van ontvangst van dat product, waarover u
wilt klagen.

Afhandelingstijd van klachten:
Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw klacht stuurt het bestuur u een ontvangstbevestiging.
Binnen 3 weken na ontvangst van uw klacht ontvangt u van het bestuur een inhoudelijke reactie op uw klacht.

Met uw klacht proberen wij onze dienstverlening voortdurend te verbeteren!

.