Veel gestelde vragen


Vraag: Hoe zit het met de houdbaarheid van het voedsel in de pakketten?

Antwoord: Alle voedsel dat via de voedselbanken verdeeld wordt voldoet aan de wettelijke kwaliteitscriteria, dus ook aan de houdbaarheidscriteria. Bij diepvriesproducten is de uiterste verkoopdatum niet gelijk aan de houdbaarheidsdatum. Wanneer het product ingevroren wordt voordat de uiterste verkoopdatum verstreken is, blijft het langer houdbaar.

--------------------------------------------------------------------------------

Vraag: Waarom stellen leveranciers voedsel, wat dus nog goed is, beschikbaar?

Antwoord: Daar zijn tal van redenen voor. Bijvoorbeeld, een pallet met blikgroente valt om waardoor de blikken lichte beschadiging oplopen. Die blikken zijn in de winkel niet meer te verkopen maar het voedsel is kwalitatief nog uitstekend. Ander voorbeeld: de houdbaarheidsdatum ligt nog 10 dagen in de toekomst. Een winkel accepteert dit niet meer en de fabrikant moet zo'n partij anders vernietigen. Nog een ander voorbeeld: Bij de verpakking is iets mis gegaan, er zit een verkeerd, of helemaal geen etiket op het blik of de pot met betrekking tot merk of inhoud.

--------------------------------------------------------------------------------

Vraag: Kunnen alleen mensen die bijstand krijgen gebruik maken van de voedselbank?

Antwoord: Nee. Bepalend is het bedrag dat mensen maandelijks tot hun beschikking hebben voor eten en drinken. Wie beneden een bepaalde grens komt, kan een pakket bij de voedselbank laten aanvragen.

--------------------------------------------------------------------------------

Vraag: Hoe vraag ik een voedselpakket aan?

Antwoord: Iemand die in aanmerking denkt te komen, kan dat doen via de diverse hulpverlenende instanties of neemt contact met ons op via telefoonnummer 06-27896871

--------------------------------------------------------------------------------

Vraag: Ik kan mijn pakket niet (zelf) afhalen, wat nu?

Antwoord: U kunt dan vóór vrijdag 10.00 uur het telefoonnummer van de afdeling logistiek/afhaalpunt (06-27896872 voor Wijchen en voor Beuningen 06-46541012) bellen. Als er niet wordt opgenomen kunt u een bericht achterlaten met vermelding van uw naam, het aantal personen en afnemersnummer en uw telefoonnummer op de voicemail, of u stuurt een app-je. Vermeld ook dan uw naam, aantal personen en afnemersnummer. Wij kunnen geen pakketten thuis bezorgen, maar u mag, na overleg, wel iemand anders uw pakket laten ophalen.

--------------------------------------------------------------------------------

Vraag: Span je met de voedselbank niet het paard achter de wagen? Ofwel, ben je niet bezig met symptoombestrijding in plaats van de oorzaak weg te nemen. Zoiets moet toch in het welvarende Nederland niet nodig zijn?

Antwoord: Voor tal van problemen waar minima mee kampen zijn al diverse hulpinstanties. De Voedselbank is een aanvullende mogelijkheid om de directe (voedsel)nood te lenigen en is dus bedoeld als noodhulp cq. vangnet. De (politieke) discussie over waarom mensen in deze situatie terecht zijn gekomen ligt primair op het terrein van andere organisaties.

--------------------------------------------------------------------------------