Verwerving financiën


De Stichting Voedselbank Wijchen ontvangt geen enkele structurele subsidie (behalve voor de huur). Voor elke cent meer moet gelobbyd worden.

Met name de exploitatiekosten zoals transportmiddelen, opslag, verzekeringen, telefoon, kantoorbenodigdheden, enz. worden betaald uit giften van particulieren, kerken en het bedrijfsleven.

U kunt ook starten met een Crowd Funding Actie:
https://www.pifworld.com/nl/nonprofits/h2d3LUrXt94/stichting-voedselbank...
Onder de knop SUPPORT: rechts boven op de pagina vindt u + START ACTIE:
U kunt samen met vrienden en via Facebook geld voor uw actie inzamelen wat dan ten goede komt aan onze voedselbank.

Hieronder kunt u een bedrag kiezen om te doneren.
Voor andere bedragen kunt u het door u te kiezen bedrag over maken op bankrekening nummer NL12RABO0117168467

Kies uw bedrag en u wordt automatisch doorgestuurd naar het betaalsytsteem.

Doneer:

Door de belastingdienst is aan de Stichting Voedselbank Wijchen een ANBI status toegekend. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Deze status houdt in dat giften aan de Voedselbank fiscaal aftrekbaar zijn. De belastingdienst betaalt dus mee aan uw schenking aan de Voedselbank.

Als u als ondernemer voedsel schenkt gebruikt u de productiekosten voor een waardebepaling, als consument neemt u het werkelijke prijskaartje ter waardering van uw schenking.

Sinds februari 2013 hebben wij een pagina gekregen in de gids voor schenkingen en naLatenschappen in onze omgeving: GEEF OM UW REGIO:

(LET OP: het eerdere postbusnummer is NIET meer in gebruik.
Gebruik het volgende adres:
Kruisbergseweg 54, 6601 DD Wijchen)